سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد امینی کیا – کرج مشکین دشت پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

دراین پژوهش پودرنانوکریستالین کاربید بورB4C) با استفاده ازروش سنتز مکانوشیمیایی تولیدشد مخلوط مواد اولیه شامل پودرمنیزیم فلزی به عنوان عامل احیا کننده اکسید بور و پودر گرافیت دریک آسیاب سیاره ای تحت عملیات آسیای مکانیکی قرارگرفت درزمانهای مختلف از پودرآسیا شده نمونه برداری وجهت شناسایی فازی تحت آنالیز اشعه X قرارگرفت نتایج حاصل از آنالیز XRD نشان داد که با افزایش زمان اسیاب مخلوط اولیه علاوه برکاهش اندازه بلورک ها سنتز ترکیب کاربید بور B4C) درمحصول نهایی ب موفقیت بیشتری همراه شده و میزان آن افزایش می یابد همچنین نتایج طیف اشعه x نشان داد که ۶۰ ساعت مدت زمان بهینه جهت سنتز مکانوشیمیایی است و محصول بدست آمده از آن جهت زدودن فاز مزاحم اکسید منیزیم تحت فرایند لیچینگ شیمیایی قرارگرفت پودر کاربید بور نانوکریستالین تولیدی ازاین طریق دارای متوسط اندازه بلورکهایی درحدود ۴۵nm بود.