سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قربان علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده:

یافتن میراگر جرمی تنظیم شده ۴ بهینه جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های غیر خطی با استفاده از روشهای عددی مستلزم انجام آنالیز دینامیکی غیر خطی متعددی بوده و میزان محاسبات لازم بسیار زیاد و وقت گیر می باشد. در این تحقیق برای کاهش حجم محاسبات جهت یافتن حداکثر جابجایی نسبی سازه تحت زلزله ورودی از شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی و برای جستجوی میراگر جرمی بهینه برای همان زلزله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در نهایت رفتار سازه بهمراه میراگر جرمی بهینه بدست آمده تحت اثر دیگر زلزله ها بررسی شده است.