سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین صابری حسین آباد – دانشجوی ارشد سازه
بهروز احمدی ندوشن – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه میراگرهای جرمی تنظیم شونده به طور گسترده درجهت کاهش ارتعاشات نامطلوب درسازه های مهندسی مورد استفاده قرارمیگیرند از انجا که پارامترهای میراگر tmd درزمان ارتعاش سازه ثابت می باشند بنابراین تنظیم مطلوب پارامترهای میراگر TMD قبل ازتحت ارتعاش قرارگرفتن سازه بسیار حائز اهمیت است درتحقیق حاضر با بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری پارامترهای میراگر TMD به گونه ای تعیین میگردند که انرژی پتانسیل سازه مرتعش را کمینه سازند نتایج حاصل ازشبیه سازی های عددی کاهش قابل توجه درپاسخ های سازه کنترل شده نسبت به سحالت کنترل نشده را نشان میدهند.