سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نوبهار فروزان – دانشجویان کارشناسی ارشد
محسن مختاریان – کارشناس ارشد
حمید توکلی پور –
محمد آرمین –

چکیده:

اسلایس گوجه فرنگی محصولی است که از خشک کردن گوجه فرنگی تازه به دو روش آفتابی سنتی و صنعتی حاصل می شود محصول تولید به دلیل اینکه جای کمی را میگیرد عمر ماندگاری طولانی دارد و حمل و نقل راحت تر دارد درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است این بررسی درقالب طرح کاملا تصادفی به سه تکرار مورد بررسی قرارگرفت تیمارهای مورد بررسی روش خشک کردن آفتابی سنتی و دماهای ۶۰ و ۷۰ درجه می باشد و صفات مورد بررسی دراین طرح رطوبت و بازآبپوشی می ب اشد نتایج این بررسی نشان داد که میزان رطوبت و بازآبپوشی دردمای ۶۰ درجه نسبت به روش افتابی سنتی و دمای ۷۰ درجه اسلایس گوجه فرنگی بهتری را تولید کرده اگرچه این نتایج نشان داد بین دمای ۶۰ درجه با روش آفتابی سنتی و دمایی ۷۰ درجه از لحاظ میزان رطوبت اختلاف معنی داری p<0.05 وجود ندارد ولی بین روش آفتابی سنتی و دمای ۷۰ درجه اختلاف معنادار p<0.05 مشاهده شد. از نظر ارزیابی کیفی نیز مشاهده شد که پذیرش رنگ عطر طعم ظاهر در دمای ۶۰ دره بهتر بوده لذا بهترین دما جهت تولید اسلایس گوجه فرنگی دمای ۶۰ درجه بدست امد.