سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامید رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد موسوی بفرویی –
سیدعباس شجاع الساداتی –

چکیده:

هدف ازاین مطالعه حذف الاینده ها و کاهش COD اولیه حاصل از پساب واقعی تهیه شده از پالایشگاه تهران با استفادها ز بیوراکتور بی هوازی جریان رو به بالا UASB می باشد دراین مطالعه از روش پاسخ سطحی RSM استفاده و اثر فاکتورهای زمان ماند پساب در راکتور HRT میزان COD اولیه و میزان سرعت Vup به راکتور مورد بررسی واقع شد مقادیر بهینه بدست امده برای هریک از این فاکتور ها به ترتیب ۲۵ ساعت ، ۵۰۰ , ۰٫۳ ppm لیتر بر ساعت می باشد تحت شرایط حداکثر مقدار بهینه برای راندمان حذف COD و تولید بیوگاز به ترتیب برابر ۸۰٫۴% و ۱٫۰۱ لیتر بر واحد حجم راکتور و زمان ماند می باشد برطبق جدول ANOVA مقادیر R2 = 0.97 و R2adj = 0.95 و مقدار C.V برابر ۲٫۲۵ برای حذف COD بدست امده است شرایط بهینه با استفاده از ازمایش در شرایط بهینه بررسی شد.