سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی خورشیدسوار – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد صمدفام – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
جابر صفدری – سازمان انرژی اتمی
محمد ملاح – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

درکارحاضر به بررسی پارامترهای موثربراستخراج اورانیوم ازمحلول فروشویی سنگ معدن اورانیوم بندرعباس با استفاده از حلال و تری اکتیل امین TOA به ترتیب درمحیط سولفاته و رقیق کننده کروزین پرداخته شده است دراین پروژه بهینه سازی معیارهای تاثیرگذار براستخراج اورانیوم شش ظرفیتی UO22+ مورد مطالعه قرارگرفته است که نتایج بدست آمده روند تغییرات ضریب توزیع و استخراج اورانیوم را براساس غلظت اسید غلظت حلال و نسبت فازی آبی به آبی نشان داده است درنهایت به رسم نمودار تعادلی اورانیوم درشرایط بهینه پرداخته شده است و تعدادمراحل استخراج به روش مک کیب به دست آمده است شرایط بهینه غلظت ۴ درصد حجمی TOA درکروزین و PH=1 بدست آمده است که درنسبت فازی یک به یک تنها با یک مرحله استخراج به درصد استخراج ۹۸درصد می توان رسید