سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود سبحانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمدرضا عصاری – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
افشین قنبرزاده – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی قانعی – کارشناسی ارشد

چکیده:

[مجتبی یوسفی کیا] – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

پیل سوختی پلیمری دارای محیطی با واکنش پذیری بالا است که در این محیط فرایند های مختلفی به صورت همزمان و وابسته به یکدیگر صورت می گیرد، به این دلیل بررسی و اندازه گیری فرایند های موجود در پیل سوختی در حین کارکردن تقریبا غیر ممکن است.یک مدل ریاضی مناسب می تواند به محققان کمک کند تا پیل سوختی پلیمری را ارزیابی کنند.یکی از مشخصه های مهم پیل سوختی منحنی ولتاژ جریان می باشد. برای ولتاژ خروجی پیل سوختی پلیمری مدل های مختلفی ارائه شده است که برخی از این مدل ها کاملا تجربی و برخی دیگر دارای ضرائب نیمه تجربی می باشند.از آنجا که بین نتایج تجربی و نتایج مدلسازی همیشه تفاوت وجود دارد استفاده از روش هایی که منجر به افزایش دقت پیشبینی عملکرد پیل سوختی شود ضروری می باشد . دراین مقاله الگوریتمpsoبرای بهینه سازی پارامتر های استفاده شده در مدل سازی به کار گرفته شده است.نتایج به دست آمده در این مقاله با استفاده از نرم افزار مطلب می باشند