سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم شجاعی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک -ساخت و تولید
سید محسن صفوی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد زادشکویان – استادیار گروه مهندسی ساخت وتولید دانشگاه تبریز

چکیده:

پارامترهای ماشینکاری یکی از مهمترین مباحث در سیستمهای برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر (CAPP)میباشد.در تحقیقی که صورت گرفته است معیار ترکیبی هزینه و زمان تولید به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است.توسط نرم افزاری که به منظور بهینه سازی پارامترها تهیه شده است.ابتدا محاسبات اولیه همانند محدودیت های ماشینکاری صورت پذیرفته و سپس بهینه سازی پارامترها ماشینکاری برای قطعه کار مورد نظر صورت می پذیرد.الگوریتم به کار رفته برای بهینه سازی الگوریتم سیمپلکس نلدر ومید والگوریتم ژنتیک میباشد که در نهایت با یکدیگر مقایسه شده اند.داشتن بانک نرم افزاری جنس قطعه کار،ابزار و ماشین ابزار از ویژگیهای نرم افزار تهیه شده می باشد.