سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهام مویدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، شاغل در موسسه استاندا
علیرضا ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

به دلیل حضور کادمیوم در کانسنگ‌های سولفیدی روی، حداقل ۸۰% کادمیوم تولید شده در جهان محصول جنبی فرایندهای تولید روی به شمار می‌آید. در روش مرسوم تولید کادمیوم، فرایند الکترووینینگ مرحله پایانی را تشکیل می‌دهد و شناسایی عوامل مؤثر بر این فرایند، امری مهم تلقی می‌شود. تحقیق حاضر به منظور بهینه‌سازی متغیرهای مؤثر بر فرایند الکترووینینگ کادمیوم در محیط سولفاتی انجام شده است. برای این منظور از روش بهینه‌سازی به شیوه مخلوط مرکزی استفاده گردید و تاثیر سه متغیر غلظت اولیه کادمیوم، غلظت اسید آزاد و چگالی جریان بر سه پاسخ بازده جریان کاتدی، مصرف ویژه انرژی و کیفیت رسوب مورد مطالعه قرار گرفت. از تجزیه و تحلیل آماری نتایج، شرایط بهینه الکترووینینگ کادمیوم به صورت: غلظت کادمیوم g/L 4/6 8/128، چگالی جریان A/m27/2 5/53 و نرمالیته اسید ۰۴/۰ ۸۵/۰ تعیین شد. با انجام آزمایش های تکمیلی، مقادیر پاسخ ها در این شرایط عبارت بودند از بازده جریان ۹۹% ، مصرف ویژه انرژی kWh/kg 2/1 و رسوب ورقه ای.