سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامیار یغمائیان – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رامین نبی زاده نودهی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
نعمت الله جعفرزاده – دانشیار دانشگاه جندیشاپوراهواز
غلامرضا موسوی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بی فنیل های چندکلره PCBs دربرابر تجزیه زیستی بسیارپایدار بوده و قادرند از راه های مختلف وارد بدن شده و اثرات بسیاری باقی بگذارند با طراحی صحیح سوزاننده این موادکه ازلحاظ زیستی خطرناک و پایدارهستندمیتوانند به موادی بی خطر و بدون داشتن اثرات زیست محیطی تبدیل شوند دراین قماله با استفاده ازروشهای عددی به بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای طراحی برراندمان حذف سوزاننده پرداخته شده است با استفاده از نرم افزار Fluent6.3 یک سوزاننده مدل شده و اثرات نصبموانعی دردرون سوزاننده برمیزان اختلاط آلاینده ها و توزیع حرارتی درون سوزاننده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که استقرار موانع مختلف باعث کاهش جریانات گردابه ای افزایش زمان ماندبهینه کردن توزیع حرارتی و افزایش راندمان حذف خواهد شد.