سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجید حسینی – تهران ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فناوری های نوین، گروه مهندسی فضا
علیرضا طلوعی – تهران ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فناوری های نوین، گروه مهندسی فضا
مهران نصرت الهی – تهران ، دانشگاه مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، کیلومتر ٢۶ اتوبان
امیرحسین آدمی – تهران ، دانشگاه مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا، کیلومتر ٢۶ اتوبان

چکیده:

هدف این مقاله استخراج الگوریتم بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، جهت سایزینگ مناسب موشک های حامل سوخت مایع و تدوین روشی جهت طراحی شکل ماهواره بر با قیود مشخص جرمی و هندسی در فاز طراحی مفهومی می باشد. در روش ارائه شده توزیع بهینه نسبت جرم نهایی به جرم کل و ضرایب بار بهینه مراحل با هدف حداقل نمودن جرم کل محاسبه می گردند. همچنین موضوع آیرودینامیک که در جرم کل ماهواره بر تأثیر بسزایی دارد مورد توجه قرار گرفته و فرآیند بهینهسازی به منظور حداقل سازی ضریب پسا با در نظر گرفتن قیود، انجام شده است