سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خیراله خادمی – دانشجوی دکتری سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
حسین خزیمه نژاد – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

تاکنون تحقیقات زیادی درخصوص شناخت مکانیزم آبشستگی کنترل و کاهش آن درمحل پایه و تکیه گاه پل ها انجام شده است البته مطالعات انجام شده درخصوص تکیه گاه کمتر بوده و تمرکز تحقیقات بیشتر برروی پایه بوده است همچنین دردو دهه گذشته صفحات مستغرق جهت تثبیت بستر و حفاظت سواحل رودخانه ها کاهش فرسایش سواحل درمحل قوس رودخانه و نیز برای جلوگیری از ورود رسوبات باربستر رودخانه به سازه های اب گیری و اصلاح مقطع رودخانه درمجاورت پایه های پل مورد استفاده قرارگرفته اند اما تاکنون تحقیقی درخصوص استفاده ازصفحات مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها انجام نشده است لذا دراین تحقیق عمل کرد صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه دراین رابطه مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که پارامترهای طراحی صفحه درمیزان عملکرد آن تاثیر زیادی داشت دربهترین وضعیت ابشستگی درحدود ۸۹درصد کنترل گردید.