سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های کشاورزی
حسین مبلی –
شاهین رفیعی –
کرامت اله رضایی –

چکیده:

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L از گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن مصارف دارویی غذایی آرایشی و بهداشتی دارد ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان بطور موثری تحت تاثیر روش های فراوری میب اشد لذا دراین تحقیق تاثیر درجه حرارت و سرعت جریان هوا به عنوان دو پارامتر مهم دستگاه خشک کن برمقادیر کمی اسانس و درصد منتول اسانس استحصالی مورد مطالعه قرارگرفت از طراحی سطح پاسخ مدل Full Factorial با دو متغیر برای بررسی ارتباط بین مقادیر کمی اسانس و درصد منتول اسانس به عنوان پاسخ های فرایند ودرجه حرارت و سرعت جریان هوا به عنوان متغیرهای فرایند و بهینه سازی ترکیب متغیرها استفاده شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بهترین شرایط برای خشک کردن نعناع فلفلی برای دست یابی به بیشترین میزان اسانس و همچنین بدست آوردن بالاترین درصد منتول دمای ۴۰ درجه سلسیوس و سرعت ۲ متر برثانیه می باشد.