سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس
امیر عبداله زاده – دانشیار متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس
فرشید مالک قائینی – استادیار متالورژی- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق روکش دهی سوپر آلیاژ اینکونل ۶۲۵ بر روی فولاد ۶۵X L5 API با استفاده از فرایند جوشکاری قوس گاز- تنگستن (GTAW) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شش سطح سرعت جوشکاری و پنج سطح سرعت تغذیه سیم جوش استفاده شد. نمونه های تهیه شده از نظر هندسه گرده جوش مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس بهترین نتایج مربوط به هندسه گرده در سرعت جوشکاری cm/min 9/7 و سرعت تغذیه سیم جوش cm/min 67 به دست آمد