سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا اسدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی صنعتی
حسین صالحی زاده – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدعلی اسدالهی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات برسرراه تولید بیوسورفکتانت ها هزینه بالای تولید برای کاربردهای نفتی و زیست محیطی است منبع کربن مصرفی بخش مهمی از هزینه تولید بیوسورفکتانت ها را تشکیل میدهد بنابراین بانتخاب یک منبع کربن ارزان قیمت می توان هزینه تمام شده تولید بیوسورفکتانت ها را تا حد زیادی کاهش داد دراین مطالعه استفاده از منابع کربنی مختلف مانند گلیسرول گلوکز ساکارز نفت سفید و ملاس برای تولید بیوسورفکتانت با استفاده از گونه باسیلوس سرئوس جدا شده از لجن های نفتی مورد بررسی قرارگرفت درآزمایشهای اولیه انجام شده در بین منابع کربنی بالا ملاس به عنوان یک منبع کربن ارزان قیمت و مناسب برای تولید بیوسورفکتانت انتخاب شد سپس عوامل موثر برتولید بیوسورفکتانت نظیر دما PH و نسبت C:N درفلاسک با دور همزن ۲۰۰rpm با استفاده از روش سطح پاسخ RSM بررسی و بهینه سازی شد درفرایند سنتز بیوسورفکتانت با اندازه گیری کشش سطحی و اندیس امولسیون سازی E24 درزمانهای مختلف بهترین نتیجه وقتی به دست آمد که نسبت C:N برابر ۳۰ دما ۲۰ درجه سانتی گراد و PH7/3 باشد میزان کاهش کشش سطحی درشرایط بهینه ۱۵mN/m و اندیس امولسیون سازی با استفاده از نفت سفید ۶۵% تا ۴۸ ساعت بدست آمد. دراین تحقیق همچنینمدلهای مختلف سینتیکی برای رشد گونه باکتری باسیلوس تولید کننده بیوسورفکتانت دربیوراکتور آزمایشگاهی بررسی شد.