سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم سرداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
صاحبعلی منافی –
فریدون حصاری علیخانی – پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

جهت انبوه سازی و تولید بالای نانوذرات مواردیچون روش سنتز بکارگیری مواد اولیه زمان وانرژی موثر میباشد تا فرایندکاملا بهینه و بصرفه باشد دراین تحقیق از مواد اولیه ای ارزان قیمت و دردسترس جهت سنتز نانوذرات زیرکونیا به روش رسوبی مورد استفاده قرارگرفت زمان اندک و دمای بهینه برای کلسیناسیون ۴۰۰ درجه سانتی گرادجهت سنتز تعیین شد بررسی فازی ساختاری و مورفولوژی پودرزیرکونیا حاصل به ترتیب بوسیله آنلایز پراش اشعه ایکس طیف سنجی مادون قرمز فوریه و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج XRD تشیکل فاز تتراگونال و مونوکلینیک نانوذرات زیرکونیا را تاییدمی نمایید حضور بنیان اصلی ZrO2 نیز توسط FT-IR تایید شده است و شکل ذرات کروی می باشد که درتصاویر SEM نیز قابل مشاهده است نتایج نشان داده برای تشکیل فاز تتراگونال زیرکونیا برابر ۱۲ ساعت است که دراین صورت اندازه ذرات ZrO2 برابر ۵۰-۴۵ نانومتر اما دراین روش با استفاده ااز معادله شرر اندازه ذرات برابر ۸/۵ نانومتر بدست آمد.