سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق درعملیات

چکیده:

امروزه با روند رشد رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود کمیاب به نیازهای نامحدود دراقتصاد صنعت مهندسی و حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است باتوجه به اهمیت طراحی شبکه های ارتباطی و درجهت کاهش هزینه ها مدل منطقه بندی – تخصیص دهی هاب را برگزیدیم با هدف بهینه کردن هزینه کل مساله -p هاب میانه را برررسی قراردهیم فرمولبندیهای خطی غیرخطی و مختلط که میتوان آنها را با استفاده ازنرم افزارهای مختلف برنامه ریزی خطی عدد صحیح حل نموده به همراه ابتکارات و فراابتکارات موجوددرجهت بهینه سازی مساله معرفی خواهد شد.