سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید محمد شریفی – شرکت مهندسین مشاور موتنکو ایران
حسین لکزیان – عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

دراینمقاله به بررسی اثرزلزله برسازه کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزدبا نرم افزار ANSYS و همچنین تعیین بهینه ترین حالت اتصال پروفیلهایجعبه گشتاور پرداخته شده است سازه این کلکتور Eurotrough150 دارای بیشترین راندمان حرارتی و استحکام دربرابر نیروهای خمشی و پیچشی است پس ازمدل موچک نیروگاه خورشیدی شیراز نیروگاه خورشیدی یزد برای اولین بار درایران با اهداف تجاری دردست ساخت است ابتدا مقایسه ای بین چندنوع ترکیب بندی سازه ای برای جعبه گشتاور صورت میپذیرد و حالت بهینه قرارگیری المان ها به دست می آید سپس کل سازه درنرم افزار ANSYS با المان های BEAM سه بعدی مدلسازی و مش بندی می شود با توجه به ایین نامه مقررات ملی ساختمان مبحث دهم مقدار نسبت شتاب مبنای زلزله برای این سازه با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد مشخص و با اعمال نسبت شتاب درنرم فازار دردو راستای افقی عمود برهم بصورت شتاب اینرسی نقاط با بیشینه تنش درهرحالت مشخص میشوند.