سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه عمران-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی یوسفی سمنگانی – دانشجوی کارشناس ارشد عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

بهره گیری از مصالح پلیمری در سدهای خاکی ، عمدتا سبب پایداری و افزایش ضریب اطمینان و تثبیت بیشتر خاکریزها به ویژه در پوسته سد می گردد. در تحقیق حاضر ، مدل سازی عددی به روش اجزا محدود بر روی اجزا محدود بر روی یک سد خاکی مسلح شده با ژئوگرید انجام می پذیرد تا بهبود عملکرد پوسته هسته خاکی در برابر کشش و تنش برشی و بهینه سازی سایر ویژگی های سازه ای با مدل سازی رایانه ای آشکار گردد. لذا از پئوگرید در پوسته سد خاکی در زوایای۴۵،۶۰،۷۵،۹۰،۰،۱۵،۳۰ درجه و با فاصله ۱تا ۴ متر و با طول های مختلف در پوسته سد خاکی استفاده می شود و سپس فاصله و زاویه بهینه ژئوگریدها ، در نرم افزار المان محدود PLAXIS مدل سازی می شود. نتایج تحقیق مبین ان است که قرار گیری ژئوگریدها تحت زاویه ۳۰ درجه باعث افزایش ۳۲ درصدی ضریب اطمینان و کاهش ۵۰ درصدی تنش کششی می شود و هرچقدر فاصله ژئوگریدها ، نزدیکتر به هم در پوسته باشند ، سبب پایداری بیشتر سد، افزایش زاویه اصطحکاک داخلی و در نتیجه افزایش مقاومت برشی در پوسته سد می شود. همچنین، ضمن کاهش خاکریزی و کاهش عملیات خاکی در بالا دست و پایین دست سد و همچنین تندتر انتخاب کردن شیب پوسته، کاهش چشمگیری در وقت ، هزینه و مقدار مصالح مصرفی بدست می آید.