سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا گل کارحمزیی یزد – استادیار دانشگاه آزاد فردوس
سیدجعفر عربشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

درسدهای وزنی بتنی باید طراحی و ساخت به گونه ای باشد که علاوهبر محقق ساختن شرایط پایداری به لحاظ اقتصادی نیز کمترین هزینه ساخت به پروژه اعمال گردد اصلی ترین هزینه وارد شده به اینگونه سدها هزینه ناشی ازحجم بالای بتن استفاده شده می باشد برای بهینه کردن این هزینه بهینه کردن سطح مقطع الزامی است با درنظرگرفتن شکل هندسی تیپ اینگونه سدها ملاحظه می شود که مساحت سطح مقطع آن وابستگی مستقیم به عرض کف و شیب بالا دست دارد لذا برای بهینه سازی مساحت کافی است مقدار عرض کف و شیب بالا دست بهینه گردد نیروهای وارد برسد بویژه نیروی ناشی اززمین لرزه غیرخطی می باشد ازطرفی شرایط پایداری شامل پایداری دربرابر واژگونی لغزش و شکست ناشی ازخستگی درشرایط عادی و شرایط همزمان با زمین لرزه نیز غیرخطی است.