سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن خطیبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی محمدی مهر –
محمد محمدی – دانشگاه یاسوج

چکیده:

درسالهای اخیر الگوریتم هایی که ازطبیعت الگوبرداری شده است گسترش زیادی پیدا کرده اند یکی ازمهمترین این الگوریتم ها الگوریتم های ژنتیک است مزیت مهم الگوریتم ژنتیک برخلاف دیگر روشهای بهینه سازی این است که با مقادیر گسسته کار می کند و به همین علت برای بهینه سازی وزن خرپاها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است برای بهینه سازی سطح مقطع تمامی اعضا شامل متغیرهای طراحی و وزن سازه بهعنوان تابع هدف انتخاب شده است که قیود مساله شامل حداکثر تغییر مکان گره ها و حداکثر تنش اعضای سازه می باشد که مقادیر مجاز با استفاده از شرایط مساله تعیین می گردد.