سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق سلیمانی – عضوهیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان،
الناز ذهنی – دانشجوی گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان، ایران

چکیده:

تماس تلفنی، پیام کوتاه، اتصال به اینترنت، سرگرمی،یادداشت های روزانه و … همگی از جمله فعالیت هایی هستندکه روزانه میلیارد ها انسان در سراسر کره ی زمین به وسیل هیتلفن همراه خود انجام می دهند. شناخت نیاز کاربران تلفنهمراه و حمایت از آنان با طراحی بهین هی واسط کاربری اینفناوری، در این مقاله بررسی خواهد شد. ابتدا اهداف و اصولطراحی واسط کاربر بیان می شود. سپس به معرفی سه رو شارزیابی تعامل کاربر و (واسط کاربری) تلفن همراه پرداختهخواهد شد. روش های بررسی شده عبارتند از پرسشنامه،ساخت نمونه ی اولیه ی طراحی و رویکرد اکتشافی. با بررسیاین روش ها می توان درک و شناخت درستی از کاربران ونیازهای آنان به دست آورد و محصولی طراحی نمود که بهطور شایسته ای از حقوق کاربران حمایت کند.۱٫