سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام کاشی –
سیدعلی اشرافی زاده –
حمیدرضا کامروا –

چکیده:

در این مقاله برج تقطیر واحد بازیافت یکی از مجتمع های آروماتیکی کشور مورد تحلیل اکسرژی قرار گرفت. ابتدا واحد بازیافت با استفاده از نرم افزار Hysys مورد شبیه سازی قرار گرفت و معادله حالت مورد استفاده Peng Robinson بوده است. با توجه به روابطی که در ادامه نشان خواهیم داد اتلاف اکسرژی در برج محاسبه گردیده و مشخص گردید بیشترین سهم اتلافات اکسرژی مربوط به انتقال حرارت در طول برج است. اتلاف اکسرژی در ریبویلر و کندانسور پس از انتقال حرارت در طول برج دارای بیشترین سهم از اتلافات اکسرژی هستند برای کم کردن این اتلافات سه روش پیشنهاد شده است که این سه روش شامل: ۱) پیش گرمایش خوراک, ۲) استفاده از جریان برگشتی دوم از محصول بالای برج به خوراک, ۳) بالا بردن غلظت خوراک.