سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در این تحقیق، بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب براساس الگوریتمPSO مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جریان حول هیدروفویل هایی با ضخامت و انحنایی مختلف به ازای زوایای حمله وعمق غوطه وری متفاوت حل شده است که از یک روش عددی بر اساس الگوریتم فشار مبنا و تکنیکSIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس، و از ایدهVOF برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا بهره گرفته شده است. از مدل توربولانسی k-e و اسکیم مرتبه دوم بالادست برای طرح های تفاضلی استفاده شده است. برای نشان دادن صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه، که تطابق خوبی را نشان داده و روند شبیه سازی را تایید می نماید. سپس براساس الگوریتم PSO بهینه سازی انجام گرفته و مقطع بهینه برای هیدروفویل ها ارائه شده است. این مقطع به گونه ای است که در تمام شرایط محیطی دارای حداکثر بازده است