سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین اشتری – کارشناسی ارشد مهندسی دریا،سازمان صنایع دریایی گروه شناورهای زیرسطحی
میلاد نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا- گرایش هیدرودینامیک

چکیده:

در این مقاله شرایط لازم جهت آماده سازی و انجام تست مدل پروانه در تونل کاویتاسیون بیان شده است.این شرایط عبارت است از الزامات ساخت مدل شرایط کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و شرایط انجام تست های اپن واتر. از آنجایی که تونل کاویتاسیون دانشگاه صنعتی شریف تجهیز نسبتاً منحصر به فردی در کشور جهت انجام تست های مدل پروانه به شمار می آید، فرآیند ارزیابی مقادیر اندازه گیری شده و نتایج خروجی این دستگاه،طراحی و اجرا گردیده است.روش کار در این فرآیند ساخت یک پروانه مدل با شکل هندسی و نتایج عملکردی مشخص به عنوان پروانه کالیبراتور و تست آن در تونل شریف می باشد. سپس نتایج خروجی تحلیل شده و با نمودارهایی که از پروانه کالیبراتور موجود است مقایسه می گردد.در ادامه تصحیحات لازم جهت افزایش دقت تجهیزات اندازه گیری و نتایج خام خروجی دستگاه تشریح می گردد.پس از اعمال این تصحیحات می توان از خروجی های آزمایش اطمینان حاصل نمود و از آن جهت انجام تست های مدل پروانه در شرایط اپن واتر در راستای اهداف طراحی، مقایسه ای و بهینه سازی عملکرد پروانه های دریایی استفاده نمود.