سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی شریف حسن – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
محمدرضا سلیم پور – دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار
منصور طالبی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

این مقاله بهینه سازی هندسی میکروکانال جاذب حرارت سه بعدی را گزارش می کند بهینه سازی به صورت عددی و با استفاده از روش حجم محدود استفاده شده است یک مدل سه بعدی جریان سیال و انتقال حرارت برروی سلول واحد با حجم وطول ثابت V=0.9mm3 و L=10mmبصورت عددی شبیه سازی شده است مساحت سطح مقطع میکروکانال جاذب حرارت با توجه به درجه های آزادی فراهم شده توسط ضریب منظر داخلی ضریب منظر خارجی و کسر حجمی جامد می تواند تغییر کند درکار حاضر علاوهبرساختار خارجی میکروکانال ساختار داخلی نیز اجازه تغییر دارد. هدف از بهینه سازی هندسی تعیین ضریب منظر و کسرجامد بهینه ای است که که به ازای آن ماکزیمم دما ا زدیواره ها به سیال خنک کن مینیمم شود اثر کسرحجمی جامد برضریب منظر داخلی و خارجی قطر هیدرولیکی کانال و دمای ماکزیمم میکروکانال جاذب حرارت بررسی شده است نتایج عددی نشان میدهد که هندسه بهینه کانال در حالتی که ساختار داخلی نیز تغییر می کند عملکرد بهتری نسبت به زمانی که ساختار داخلی ثابت است دارد.