سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران هشیار – نیروگاه زرگان اهواز شهیدمدحج
محسن یزدانی –
لیلا قاسم خانی – شرکت توزیع برق خوزستان ایران

چکیده:

برنامه ریزی خطی مدلی ریاضی برای جستجو و انتخاب بهترین برنامه و روش انجام کاراز میان مجموعه راه های ممکن درفرایند تولید می باشد برنامه ریزی خطی ازطریق بهینه کردن متغیر وابسته که بصورت خطی با مجموعه ای ازمتغیرهای مستقل درارتباط می باشد و با لحاظ کردن کلیه محدودیت های مدل از قبیل محدودیت های اقتصادی فنی محیطی فرهنگی اجتماعی سیاسی قانونی و …. اقدام و بهترین راه حل را برای کاهش هزینه ها و یا افزایش سودآوری ارایه میدهد برای این منظور دراین مطالعه ازتکنیکهای این روش برای بهینه سازی و کاهش هزینه های تولید آب مقطر درتصفیه خانه نیروگاه زرگان استفاده و پس از مدلسازی خطی فرایند تولید آب مقطر اقدام به حل مدل و مقایسه نتایج اقتصادی آن با شرایط واقعی گردید. پس از آن و باتوجه به نتایج چشمگیر اقتصادی اقدام به اجرای واقعی مدل درمحیط کارگردید.