سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اشرفی نصرآبادی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
حسن خادمی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدحسن موسوی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

عوامل ایجاد عدم تقارن در فرآیند نورد عبارتند از: اختلاف شعاع غلتکها، اختلاف سرعت غلتکها و اختلاف شرایط اصطکاکی دو غلتک در تماس با ورق. در تحقیق حاضر، پارامترهای نورد شامل نسبت سرعت غلتکها، شعاع غلتکها و فاکتورهای اصطکاک به گونه ای تعیین شده اند که انحنای ورق خروجی بدون اعمال نیروی خارجی حذف گردد و از بین حالات ممکن، حالتی که نیروی نورد کمترین مقدار را داشته باشد تعیین گردیده است. بدین منظور پس از تعیین مدل ریاضی فرآیند نورد و قیود حاکم بر مسأله، یک کد الگوریتم ژنتیک تهیه شده و با استفاده از آن، شرایط بهینه ای که طی آن انحنای ورق خروجی حذف و نیروی نورد کمینه گردد، بدست آمده است.