سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال دارابی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سلیم پور – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر، تعیین نسبت بهینهی طول پرهی داخلی به شعاع لوله، با استفاده از تئوری ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف، کمینه کردن مقاومت حرارتی کلی، بوسیلهی بهینه سازیهندسی توزیع مقدار ثابتی از مواد با قابلیت رسانایی بالا به عنوان پره، درون یک سیال است. حداکثر سازی کارآیی کلی، بوسیلهی بهینه سازی نسبت طول پرهها به شعاع لوله، بدست آمده است. این نسبت بهینه برای مقادیر مختلفK% نسبت قابلیت هدایت پره بهسیال، و f مقدار نسبی مادهی پره به لوله، بدست آمده است.