سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی رامین – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا شتاب بوشهری – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس عباسی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله تاثیرات سطح مقطع هندسی میکروچاه حرارتی برروی کارایی آن بررسی شده است نیاز به خنک کنندگی بیشتر باعث ابداع روشهای مختلف شده است دراین میان میکروکانالها از اهمیت ویژه ای برخوردارند بهینه سازی میکروچاه حرارتی و استفاده بهینه از فضای دردسترس بسیار مورد توجه است درکارحاضر حجم کل جامد و همچنین حجم کل ثابت درنظر گرفته شده است باثابت درنظر گرفتن این مقادیر سطح مقطع هندسی میکروچاه تغییر داده شده است تغییرات سطح مقطع به صورت چندضلعی های منتظرم درنظر گرفته شده است و با افزایش درمقدار اضلاع به دایره ختم شده است بررسی عددی مساله انتقال حرارت همبسته با استفاده ازنرم افزار کد باز این فوم انجام شدها ست برای افت فشار ثابت درهریک ازا ین حالتت مساله به صورت عددی بررس شده است و تغییرات بیشینه دمای ایجاد شده درمیکروچاه برای سطح مقطع های مختلف بدست آمده است. تاثیر تغییرات فشاربرروی بیشینه دمای ایجاد شده درچاه های حرارتی نیز بررسی شده است و با تغییر مقدار افت فشارمقادیر بیشینه ایجاد شده بدست آمده است.