سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا عابدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
امید علی آبادی –
جواد فدائی –

چکیده:

داروهای ضدالتهاب و مسکن غیراستروئیدی NSAIDs) نظیر دیکلوفناک داروهایی هستند که التهاب درد وتب را کاهش میدهند این داروها ازجمله پرمصرف ترین داروهایی هستند که برای درمان بیماریها و عوارض مختلف تجویز میشوند درروش میکرواستخراج ادغامی فاز جامد / مایع با فیبرتوخالی فیبرپلی پروپیلن با مخلوط نانولوله های کربنی چنددیواره درحلال آلی ۱- اکتانول پرشده و بهعنوان یک غشا هیبریدی درپیش تغلیظ و استخراج دیکلوفناک ازمحلول آبی نمونه استفاده شد انالیت ها درجاذب نانولوله های کربنی چنددیواره و حلال آلی موجوددرحفره ها و مجرای فیبر به دام می افتد و انتقال آنالیت ها به حجم بسیارکوچکی از فاز گیرنده انجام میشود پس ازمیکرواستخراج واجذب ناپروکسن ازفیبر با استفاده ازمتانول انجام شد وتوسط دستگاه طیف سنجیUv-Vis ودرطول موج ۲۳۸نانومتر اندازه گیری شد برای بهینهه سازی پارامترها از روش طراحی آزمایش استفاده شد