سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سروری – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه ایت اله املی
عادل رمضانی مقدم ملسکامی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
نرگس قاسمی میرزایی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
فاطمه فاضلی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

شناسایی ترکیبات بیواکتیو جدید در صنایع غذایی کاربردی مهم می باشد اما تعیین مقدار واقعی هریک از انها در درجه ی اول بستگی به مقدار ترکیباتی دارد که مصرف کننده به آن نیاز داشته و آن ترکیب بایستی در رژیم غذایی او باشد تا برای سلامتی اش موثر واقع شود حتی درصورتی که این موارد در نظر گرفته شوند موفقیت صنایع غذایی کاربردی بستگی به این دارد که ایا می تواند به نیازهای مصرف کننده پاسخ داده و رضایت اور ا فراهم کند یا خیر. به همین دلیل واکنش مصرف کننده نه فقط برای ارزیابی فراورده های نهایی بوده بلکه برای اغاز انجام عمل اوری و توسعه آن ارزیابی حسی توسطمصرف کننده باید در نظر گرفته شود خواص تغذیه ای و تکنولوژیکی اینولین آن را به یک ترکیب پراهمیت تبدیل نموده است. ۱۶ نوع فرمولاسیون از نوشیدنی با مقادیر مختلف اینولین تهیه شده و یک گروه ۵۰ نفری میزان مطلوبیت نمونه ها را ارزیابی کرده و مناسب بودن بعضی خواص حسی مثل رنگ، طعم وانیلی شیرینی و ویسکوزیته ph و غلظت را با مقیاسهای درست بررسی نموده اند.