سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان سالاری – دانشگاه ازاد اسلامی، گروه برق، واحدکرمان
سعید ابراهیمی شاه قلی – دانشگاه ازاد اسلامی، گروه برق، واحدکرمان
احسان رستمی سالاری – دانشگاه ازاد اسلامی، گروه برق، واحدکرمان

چکیده:

به حداقل رساندن افت جریان در سیستم های توزیع برق اخیرا به علت افزایش گرایش به خودکارسازی توزیع،که به اجرای کارمد وموثرتوالی برنامه(سناریوها)در روند تغیرات اقتصادی عملی وقابل اجرا نیاز ندارد،اهمیت فراوانی،پیداکرده است.برای دستیابی به این اهداف ظرفیت منابع ومکان نصب آنها،از اهمیت زیادی برخورداراست.در این مقاله روش جدیدی برای پیدا کردن مکان بهینه وهمچنین ظرفیت این منابع برای کاهش افت جریان وبهبود پروفایل ولتاژبا استفاده ازالگوریتم ازدحام ذرات ارائه شده است.مزیت الگوریتم کلونی زنبور عسل این است که نیازبه پارامترهای خارجی مانند کراس اور ومیزان جهش همانند الگوریتم ازدحام ذرات نیاز ندارد،ولی تعیین این پارامترها همواره کار دشواری است.برای نشان دادن صحت الگوریتم پیشنهادی،شبیه سازی های کامپیوتری بر روی شبکه برق واقعی کرمان،ایران انجام شده ونتایج این شبیه سازی ارائه شده ومورد بحث قرار گرفته اند.