سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نادر نریمان زاده – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان
علی جمالی – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان
رضا حنیفه دخت – دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

در این مقاله ازالگوریتم چند هدفی تجمعی ذره برای بهینه سازی پارتویی مکانیزمهای چهار میله ای استفاده شده است . خط ای پیمایش مسیر و خطای انح راف زاویه انتقال از زاویه ۹۰ درجه، دوتابع هدف متضادی هستند که برای بهینه سازی چند هدفی در نظر گرفته شده اند . با استفاده از الگوریتم تجمعی ذره منحنی پارتو شامل نقاط بهینه غیر برتر برای طی دو مسیر دلخواه مختلف ارایه شده اند . از بین نقاط بهینه پارتو، نقطه مصال حه طراحی از دید هر دو تابع هدف انتخاب می شود . مقایسه نتایج با نتایج ارایه شده در منابع دیگر نشان دهنده برتری نتایج تحقیق حاضر است