سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن مرادی – استادیار دانشگاه بو علی همدان
مهدی حاج نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی همدان

چکیده:

تولید همزمان برق و حرارت با استفاده از یک نوع سوخت ورودی صرفه جویی انرژی قابل توجهی را ممکن ساخته و در بسیاری از موارد عملکرد آن با بازدهی بالاتری نسبت به تولید مجزای برق و حرارت همراه است. معمولابهینه سازی اقتصادی در طراحی و عملکرد سیستم های تولید برق و حرارت از طریق معیار های سرمایه گذاری همچون ارزش خالص فعلی، نرخ داخلی و دوره بازگشت سرمایه به منظور قبول یا رد پروژه انجام میگیرد. هدف از این مقاله بهینه کردن موقعیت و ظرفیت نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت براساس معیار ارزش خالص NPV و به کمک الگوریتم بهینه سازی پرندگان می باشد. در ادامه با معیار ارزش خالص و دوره بازگشت سرمایه به بررسی وضعیت و توجیه پذیری اقتصادی این نیروگاه پرداخته شده و به منظور روشن شدن کارایی رو ش، آنر ا در ی کسیستم واقعی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان که نامزد احداث نیروگاه می باشد بکار می گیریم.