سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

مجموعه شیطانک یکی از اجزای مهم سیستم کمربند ایمنی است که وظیفه قفل کردن کمربند ایمنی و جلوگیری از چرخش قرقره کمربند را عهده دار است. قفل شدن کمربند در اثر تغییر زاویه بازو نسبت به وضعیت افقی به دلیل حرکت ساچمه دریک کاسه اتفاق می افتد . لذا قطعات این مجموعه از نظر تلرانسی باید بسیار دقیق ساخته شوندو از هرگونه تغییر شکل ناخواسته در طی فرآیند تولید جلوگیری گردد. موقعیت محل تزریق از پارامترهای مهم و موثر در کیفیت نهائی قطعات است. در این تحقیق سعی شده تا با شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک قطعه بازو از مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو بوسیله ی نرم افزارMoldflow با بهینه سازی موقعیت دریچه تزریق ایراد عملکردی در قطعه که به واسطه اثر تزریق روی آن ایجاد می شود برطرف گشته و با انجام آنالیز هایی مختلف روی قالب ۸ حفره ای پارامتر های طراحی قالب مانند شکل وابعاد راهگاه ها ، چیدمان حفره ها و اعوجاج قطعه مورد بررسی قرار گیرد و مقادیر بهینه گزارش گردد