سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین محمدی پور – قطب علمی طراحی رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف
میثم رستگار –
احمد عاصم پور –

چکیده:

به منظور حداقل نمودن انحراف پروفیل خروجی درقالبهای اکستروژن چندسوراخه میتوان از بهینه سازی موقعیت حفره ها استفاده نمود دراین پژوهش با خطی درنظر گرفتن منطقه مرده به عنوان یک قالب طبیعی درقالب های تخت میدان سرعت درناحیه تغییرشکل محاسبه شده و معیاری برای سنجش انحراف پروفیل اکسترودشده ارایه گردیده است سپس با تغییرمکان حفره های خروجی موقعیت بهینه برای کاهش این انحراف بدست آمده است. درنهایت با استفاده از نرم افزار اجزامحدود (DEFORM 3.D صحت نتایج بدست آمده از روابط تئوری مورد بررسی قرارگرفته است علاوه براینکه تحلیل اجزا محدود نتایج روابط تئوری را تایید می کند این نتایج با دستاورد سایر پژوهش ها که مبتنی برتست های تجربی است همخوانی دارد روش ارایه شده قابل تعمیم به سایر قالب های چندسوراخه با تعداد خروجی های بیشتر و شکل پروفیل خروجی مختلف است.