سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چکیده:

تعیین موقعیت نهایی واگنها کفسازی زیرسازی روسازی سیستم زهکشی تونل و سایر تاسیسات و تجهیزاتی که باید در داخل تونل مترو قرار گیرد از اهمیت بسزایی برخوردارد و ارتباط تنگاتنگی با گاباری قطار دارد لذا دراین مقاله ضمن تعریف مفاهیم اساسی مرتبط با گاباری نظر تعدادی از مراجع معتبر درزمینه حداقل ابعاد مورد نیاز به منظور تامین ایمنی سیروحرکت درخطوط ریلی بیان خواهد شد ودرنهایت با جابجایی خط پروژه TOR نسبت به مرکزتونل گاباری بهینه ای جهت مقاطع خطوط مترو تهران ارایه میگردد قابل ذکر است گاباری طراحی شده برای اولین بار دراین خطوط ارایه گردیده که ضمن تامین نیازهای بهره برداری و الزامات شرکت راه آهن شهری تهران مترو و برطرف کردن برخی مشکلات دردیگر خططو و همچنین صرفه جویی ریالی قابل توجه مورد تایید آن شرکت قرارگرفته است.