سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا نورزاد – عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه مازندران
امین رضایان – عضو هیئت علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

سدهای خاکی یکی از مهمترین و در عین حال پرهزینه ترین سازه های عمرانی هستند که بخش قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند هزینه احداث سدهای خاکی تناسب مستقیمی با حجم عملیات خاکی مورد نیاز برای احداث آنهادارد که خود به سطح مقطع سدهای خاکی وابسته است لذا هرچه مقطع سدهای خاکی کوچکتر گردد به همان نسبت نیز حجم عملیات خاکی آنها کاهش می یابد و درنتیجه از هزینه احداث آنها کاسته می شود از طرفی دست یافتن به بهینه ترین مقطع برای سدهای خاکی که علاوه بر تامین پایداری و رعایت جنبه های اجرایی کمترین میزان حجم عملیات خاکی را نیاز داشته باشد با روشهای سنتی طراحی سدهای خاکی بسیار دشوار و ناشدنی به نظر می رسد.