سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام یساری – دانشجوی دکتری
سیدمحمودرضا پیشوایی – استاددانشگاه صنعتی شریف
کریم سلحشور – دانشیار دانشگاه صنعت نفت اهواز
فرهاد خراشه – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله به بهینه سازی مقاوم فرایندتزریق آب بصورت دینامیکی پرداخته شده است دربررسیهای انجام شده تاکنون بهینه سازی مخزن براساس کل توزیع های ایجاد شده از پارامتر نامطمئن مورد توجه قرارگرفته است این امر زمان بهینه سازی را n برابر بهینه سازی بصورت اسمی می کند لذا دراین بررسی به بهینه سازی مقاوم براساس توزیع های برگزیده پرداخته شده و نتایج با انتخاب بصورت تصادفی مقایسه شده است قابلیت نفوذپذیری بعنوان پارامتر نامطمئن دراین بررسی درنظر گرفته شده و تعداد۱۰۰ توزیع برای پوشش این پارامتر نامطمئن ایجاد شده است یکی از فرضیات اساسی دراین مطالعه نبود داده های تولیدی است که این امر احتمال یکسانی را برای این ۱۰۰ توزیع ایجاد شده به لحاظ امکان پذیری ایجاد مینماید از انجایی که ارزش خالص فعلی NPV بعنوان یکی از پارامترهای اقتصادی مهم مورد توجه می باشد لذا انتخاب توزیع های ایجاد شده براساس آن صورت گرفته است.