سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سامان چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی سلماس نیا – دانشجوی دکتری
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رضا برادران کاظم زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

انتخاب تامین کننده ازجمله رایج ترین مسائل درمدیریت زنجیره تامین است مهمترین فاکتورهای موردنظر دراین مساله هزینه تدارک و کیفیت محصولات ارسال شده است دراین ارتباط محققین تحققات بسیاری انجام داده اند اما دراکثر رویکردها علیرغم ذات غیرقطعی عوامل درگیر ازجمله مدت زمان حمل و ارسال مواد و همچنین رفتارمشتری درقبال کیفیت محصولات تولید شده به منظور ساده سازی مساله این فاکتورها بصورت قطعی درنظر گرفته شدها ند برای نزدیکتر شدن مدلهای طراحی شده به شرایط موجود دردنیای واقعی درنظر گرفتن این عوامل به صورت غیرقطعی ضروری است دراین مقاله جهت انتخاب تامین کننده دریک زنجیره تامین حلقه بسته رویکرد بهینه سازی مقاوم چندهدفه با استفاده ازطراحی ازمایش ها و شبیه سازی جهت تضمین قرارگرفتن توام هزینه های زنجیره تامین و میزان محصولات با کیفیت درناحیه مطلوب تصمیم گیرنده استفاده شده است