سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
علی شهیدی – استادیار دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد سازمان آب

چکیده:

توسعه فعالیت های اقتصادی روند رو به رشد جمعیت کشور و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی سبب آلودگی قابل توجه این منابع شده است به این ترتیب مطالعات علمی اصولی و هدفمند منابع آب زیرزمینی بهمنظور مدیریت صحیح این منابع ضرورت پیدا می کند توسعه مناسب و بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی بستگی به صحت تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان دارد یکی از این پارامترهای قابلیت انتقال آب خوان می باشد دراین تحقیق ابتدا با استفادها ز پارامترهای کیفی آب و نتایج حاصل از آزمایش پمپاژ چاه های اکتشافی منطقه مورد مطالعه معادله ای برای تعیین مستقیم قابلیت انتقال با استفاده از پارامترهای کیفی منتخب ارایه شده و سپس با استفاده از تابع هدف NASH ضرایب معادله بمنظور بالا بردن دقت مدلسازی بهینه شدند نتایج حاکی از کارایی بالای معادله بدست آمده برای پیش بینی قابلیت انتقال در دشت های مورد مطالعه می باشد.