سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رضایان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سروش صحتی – کارشناس عمران

چکیده:

یکی ازمسائلی که امروزه درطراحی ساختمان ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و کارفرماها اعم از کارفرماهای خصوصی و دولتی برروی آن تاکید فراوانی دارند بهینه بودن سازه درکنار رعایت ضوابط فنی می باشد از طرفی درمیان سازه های مورد استفاده بشر ساختمان ها به عنوان متعارف ترین و با اهمیت ترین سازه ها به علت استفاده عام تر از منظر بهینه سازی دراولوبت قرار دارند از طرفی یکی از پارامترهای بسیار موثر دربهینه سازی ساختمان ها انتخاب نوع سیستم سازه ای است که می تواند تاثیر بسیارچشمگیری درکاهش هزینه اسکلت ساختمان داشته باشد ازطرفی درهر منطقه با توجه به خصوصیات ساختگاهی و شرایط آب و هوایی و عرف اجرایی و ….می توا سیستم بهینه متفاوتی وجود داشته باشد این مقاله درپی تعین تاثییر انتخاب نوع سیستم باربر جانبی درهزینه تمام شده اسکلت ساختمان برای یک نمونه موردی درشهر گرگان می باشد.