سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان محمدی دشتکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدحسن مرتضوی بنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و
علی عسگر لطفعلیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

در این مقاله به منظور بهینه سازی مصرف سوخت تولید یونجه پژوهشی در سال ۸۹-۸۸ در پنج استان غربی و شمال غرب ایران شامل قزوین، همدان،اردبیل،آذربایجان شرقی و زنجان برای مصرف انرژی عملیات تهیه زمین،کاشت،داشت برداشت وحمل ونقل با نرم افزارSPSS تحلیل و با نتایج محاسبه ها برای عملیات متناظر مقایسه گردید.در تحلیل های آماری ملاحظه شد که کم ترین مصرف انرژی در این استان ها از بیش ترین مقدار محاسبه شده بیش تر است ضریب انرژی کل میدانی برای استان ها GJ/ha10/66 تا ۷۶/۶۶ بدست آمد. این انرژی طبق محاسبه برای بیش ترین مصرف،یعنی سنگین ترین خاک و کم ترین ظرفیت مزرعه ای GJ/ha23/67 بود. در عملیات داشت، انرژی در سه بخش جداگانه،انرژی کولتیواتر زنی،انرژی سوخت آب و برق آب مورد تحلیل قرار گرفت