سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر بشیان – شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه
جعفر ذوالفقاری – شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه
مهدی تقوایی حسینزاده – شرکت خدمات فنی و مهندسی نویان بهینه
احمد رضا توکلی – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتورهای بررسی پیشرفت کشورها، مقایسه موثر نسبت میزان مصرف انرژی در بخش صنعت وتولید به کل انرژی مصرفی است. در کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعت و همچنین مدیریت و کاهش مصرف انرژیدر بخش مسکونی، تجاری و اداری، که به عنوان مصرف کنندگان غیر مولد شناخته می شوند، این نسبت بالا است. در اینمقاله سعی شده با توجه مصرف بالای روشنایی در بخش های اداری، تجاری و مسکونی کشور در مورد راهکارهای کاهشمصرف انرژی در روشنایی بحث شود. برای واقعی شدن محاسبات، از اطلاعات برداشت شده از یک ساختمان اداری نمونه دربه راهکارهای DIALux شهرستان مشهد استفاده شده است. در این مقاله پس از شبیه سازی ساختمان مذکور در محیطاصلی صرفه جویی در مصرف روشنایی اشاره می شود. سپسیکی از این راهکارها که استفاده از لامپهای فلورسنت پر بازدهترایبند می باشد مورد ارزیابی کامل قرار گرفته و محاسبات اقتصادی و بازگشت سرمایه از دیدگاه مصرف کننده و ملی بهتفکیکبیان می شود. نتایج تحقیقات ارائه شده در این نوشتار نشان می دهد که استفاده از لامپ های فلورسنت ترایبند درروشنایی اداری تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی داشته و همچنین باعث افزایش کیفیت روشنایی می گردد. همچنین باتوجه به مطالعات اقتصادی جایگزینی این منبع روشنایی را با لامپ های فلورسنت معمولی مقرون به صرفه و توجیه پذیراست.