سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان سروش – داشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ایلام
جمال خداکرمی – دکترای بهینه سازی انرژی، استادیار دانشگاه ایلام
رضا جوادی پینه دوز – داشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ایلام

چکیده:

بالا بودن میزان مصرف انرژی و هزینه های ناشی از آن بر اقتصاد کشور، یکی از معضلات حوزه انرژی می باشد و با توجه به محدودیت منابع انرژی و آلودگی های ناشی از آن، باید راهکارهای مناسبی جهت مدیریت انرژی اندیشیده شود. مصرف بالای انرژی به خصوص انرژی برق، درجنوب و جنوب غرب کشور به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی پرمصرف و تخفیف های دولت برای قیمت برق، بارهزینه زیادی را بر دولت و کشور تحمیل کرده است. بهینه سازی یکی از مهمترین راه های کاهش مصرف انرژی در ساختمان است. به طور ویژه بهینه سازی ساختمان های طبقه بندی شده در حوزه مشترکین عمومی مانند مدارس به دلیل هزینه مستقیم انرژی آن بر دولت و همچنین نقش مضاعف آن در آموزش عمومی بهینه سازی انرژی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مطالعه از طریق شبیه سازی کامپیوتری، هنرستان فنی و حرفه ای شهرستان دهلران را بررسی می کند. هدف از این مطالعه چگونگی دستیابی به آسایش حرارتی ساکنین با بکارگیری تکنیک های غیرفعال در راستای بهینه کردن مصرف انرژی ساختمان و کاهش وابستگی به سیستم های سرمایشی و گرمایشی و به طور خاص کاهش بار سرمایشی و مصرف برق و هزینه های آن می باشد. ساختمان هنرستان با استفاده از نر م افزار اکوتکت شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که با تکنیک های غیرفعال بارسرمایشی ۱۳ درصد و بارگرمایشی ۲۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین با بهینه کردن ساختمان های مشابه در منطقه می توان میزان مصرف انرژی و هزینه های آن را کاهش داد.