سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کریمیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
مائده احمدی –
تورج محمدپور –

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم نوع خاصی از شبکه های موردی هستند که از لحاظ انرژی محدودیت دارند لذا الگوریتمی ترکیبی جهت بهینه سازی مصرف انرژی در این شبکه های معرفی شده است دراین الگوریتم از خوشه بندی گره ها در شبکه و همچنین زمان بندی برای غیرفعال کردن تعدادی حسگر در انجام عملیات با استفاده از بازی اقلیت و اتوماتای سلولی به منظور ذخیره انرژی درهر خوشه استفاده شده است دو نکته اساسی که دراین مقاله مدنظر قرارگرفته است اول توجه به باقیمانده انرژی حسگرها در انتخاب سرخوشه و دوم استفاده از بازی اقلیت و آتوماتای یادگیر سلولی برای عمل زمان بندی فعالیت حسگرها می باشد.