سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان کاووسی –

چکیده:

انرژی از مهمترین کار مایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته وتاریخ و تمدن بشری بر بنیاد ابداعات و کشفیات درجهت تبدیل انرژیهای مختلف به یکد یگرشکل گرفته است . انرژی از ارکان تمدنهای بشری و در نتیجه اساس تولیدات اجتماعی به شمارمی رود .انقلاب صنعتی که بر تمامی عرصه ها و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی بشری تأثیر به سزایی داشت، در نتیجه کارگیری وبهره برداری از اشکال مختلف انرژی به وقوع پیوست . اینک بشریت با بکارگیری انواع انرژیهای مختلف فسیلی و غیرفسیلی در آستانه هزاره سوم قرار گرفته است و سعی بر محدود کردن انرژیهای به دست آمده از سوختهای فسیلی داشته و درصدد به کارگیری نوعی ازانرژی به منظور صرفه جویی در انرژیهای دیگر است. فعالیتهای مختلف اقتصادی و تولیدی در کشور ما یکی از مصادیق اسراف در مصرف انرژی در جهان به شمار می رود .ابتدایی ترین تمهیدات در جهت صرفه جویی در این زمینه جهشی عظیم در اقتصاد کشور را می تواند موجب گردد . یکی از بخشهای مهم در این زمینه طراحی وساختمان سازی است که با بکارگیری فنون طراحی و ساخت می توان صرفه جویی قابل توجهی درمصرف انرژی داشته و در نتیجه آلودگی ناشی از آن را نیز به میزان زیادی کاهش داد