سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق،کنترل
حامد توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق،قدرت
ایمان زینلی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک،تبدیل انرژی

چکیده:

جای تردیدی نیست که یکی از مهمترین چالشها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاری در سراسر جهان، مسئله انرژی است. به طور کلی روشهای گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد. معمولترین روش صرفه جویی میباشد که از طریق فرهنگ سازی میسر است. جدیدترین ایده برای حفظ انرژی استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید میباشد که به همین منظور در نظر گرفته شدهاند. سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان از این جملهاند. دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه بوسیله یکپارچه » ساختمان هوشمند ساختمانی است که « کردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستمها، ساختار، سرویسها و مدیریت و رابطه میان آنها میباشد یک ساختمان هوشمند این مزایا را از طریق سیستمهای کنترلی هوشمند ارائه مینماید. در این مقاله ضمن معرفی سیستم های مدیریت انرژی در ساختمان، به بررسی انواع آن، روش های پیاده سازی، موارد کاربرد و همچنین میزان تاثیر آن در مدیریت مصرف و بهینه سازی انرژی می پردازیم