سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر صادقی – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س
نوربخش صادقی – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س
محمداسماعیل صیادزاده – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س
احمد رضا طاهری اصل – اصفهان-شرکت برق منطقه ای اصفهان –دفتر سازمان بهره وری انرژی ایران ( س

چکیده:

مقاله حاضر نتیجه بررسی دو تصفیه خانه بزرگ در شهر اصفهان می باشد که به بررسی طرح تعویض هوادهی سطحی با هوادهی عمقی می پردازد. در این تصفیه خانه ها( لاگن های هوادهی) جهت جدا سازی مواد آلی از سیستم هوادهی سطحی استفاده می شود که با توجه به سهم بالای انرژی یکی از بخشهای عمده تلفات انرژی در این نوع سیستم تصفیه پساب می باشد . در این طرح سعی برآن شد که از همه تجیهزات انرژی بر تصفیه خانه های مورد بررسی اندازه گیری به عمل آید تا در تهیه تراز مصرفی و سهم بخشهای پر مصرف به طور مستند جدا سازی و به طرح تعویض سیستم هوادهی که یکی از پر مصرف ترین بخشها در فرآیند تصفیه پساب می باشد ، پرداخته شود. نتیجه این مطالعه معادل ۱۲۰۹۹۶۰ کیلووات ساعت در سال صرفه جویی انرژی در تصفیه خانه شماره یک به همراه داشته است. چنانچه این مقدار صرفه جویی از دیدی ملی بررسی شود سالانه مقدار قابل توجهی از هدر رفت انرژی جلوگیری خواهد شد چرا که در سطح کشور بالغ بر ۳۵ تصفیه خانه به روش هوادهی سطحی موجود است. در صورت اجرای این طرح معادل یک میلیارد و شش میلیون ، صرفه جویی ریالی و همچنین افزایش راندمان تصفیه خانه و بهبود کیفی پساب خروجی که همواره در رودخانه ها و زمین های کشاورزی و آب های سطحی جریان پیدا می کند، در پی خواهد داشت.